Съдии 2024 г

Съдии международна категория:
 1. Даниела Оронова – Лиценз № 1312
 2. Стефка Мадина – Лиценз № 1426
 3. Никола Господарски – Лиценз № 1799
Съдии национална категория:
  1. Михаил Матев
  2.  Пенка Недевска
  3. Никола Караиванов
  4. Валентин Колев
  5. Стефка Мадина
  6. Николай Бакърджиев
  7. Невяна Бакърджиева
  8. Анна Джугаланова
  9. Даниела Оронова-Христова
  10. Златка Петрова
  11. Момчил Матев
  12. Венета Пехливанова
  13. Даниела Господинова
  14. Никола Господарски
  15. Малвина Недевска
  16. Лъчезар Стоев
  17. Никола Савов
  18. Красимира Кунзова
  19. Елена Димитрова
  20. Росица Шишманян
  21. Славка Бърняшева
  22. Лилия Джамбазова
  23. Димитър Димитров
  24. Мирослава Николова
  25. Георги Русев
  26. Христо Сотиров
  27. Лора Гергова
  28. Диана Иванова
  29. Симон Илиев
  30. Владимир Куцев
  31. Христо Кирачен
  32. Анастасия Орманова