За нас

БФГ е доброволно сдружение с нестопанска цел, представляващо самостоятелно юридическо лице и действа на принципа на
самоуправлението.

БФГ има за цел популяризиране, развитие и постигане на високо спортно майсторство на гребането в Република България.

Средствата за постигане на целите на БФГ се изразяват в:

  • масовизиране на гребния спорт в Република България;
  • създаване на условия за постигане на високо спортно майсторство от най-талантливите в този спорт;
  • организиране и реализиране на държавния и международен спортен календар и популяризирането на този календар сред всички слоеве на населението;
  • контрол на подготовката на националните отбори и обезпечаване участието им в международни състезания, в т.ч. регати, балканиади, световни първенства, европейски първенства и олимпийски игри;
  • създаване на условия за повишаване квалификацията на специалистите в гребането;
  • развитие на научноприложната и изследователска дейност, свързани с гребния спорт;
  • защита правата и интересите на свойте членове, свързани с целите насдружението и при необходимост материално
  • подпомагане на членовете според възможностите на сдружението;
  • членство в Международната федерация по гребане /FISA/,Балканската асоциация по гребане, Български олимпийски комитет /БОК/ и други вътрешни и международни организации, както и представляване на гребния спорт пред всички държавни, общински и други органи и лица;
  • участие в други сдружения в съответствие с интересите си.