Актуални Нормативни документи

 

Устав БФГ

Състезателни правила – 18.11.2023

Правилник за разпределение на средствата

Правилник за ползване на материална част

ПРОГРАМА 2021-2024

Статут на спортистите

Правилник ТС

Правилник за работата на съдийската комисия

Правила за удостояване с награди и звания

Антидопингови правила

Наредба за антидопингова дейност на ММС

BRC Rules

FISA Rules