Нормативни актове

 

Устав БФГ

Правилник за провеждане на състезания по гребане – ПРОЕКТ

Наредба за антидопингова дейност

Антидопингови правила на БФГ 10.09.2019

Списък на забранените вещества за 2019 година

Мониторингова програма за 2019

Наредба ДП Ергометър 19.05.2018

Наредба – средства 19.05.2018

Наредба ДСК 19.05.2018

Правилник Съдии

Правилник Треньорски съвет

Регламент за разпределяне на материалната част

Статут на спортистите БФГ

BRCRules