Антидопинг

БФ Гребане, съвместно с ММС и Антидопинговия център се борят с употребата на забранени препарати и методи в гребането. Само чистият от допинг спорт може да възпитава занимаващите се в ценностите на гребането и да спомага за израстването на достойно и здраво поколение. Работата на Антидопинговия център е подчинена на Наредба за антидопингова дейност.

Важно за всеки спортист!

Ако в извънсъстезателния период спортист приеме субстанция, която е забранена само по време на състезание, и тази субстанция бъде открита във взета от него проба при състезателен контрол, е възможно да се стигне до налагане на двугодишна санкция независимо, че приемът реално не се е състоял по време на състезанието. Различните забранени субстанции се разграждат от организма за различни периоди от време – от 24 ч. до шест и повече месеца. Следователно, най-лесният начин спортист да се предпази от подобни случаи е:

• да избягва използването на такива субстанции;
• винаги да проверява съдържанието на медикаментите, които приема;
• винаги да предупреждава лицата, които му оказват медицинска помощ, че е спортист и че подлежи на допингов контрол;
• винаги да носи със себе си актуална версия на Списъка на забранените субстанции и методи.

Спортист, който се нуждае от лечение, включващо забранена субстанция и/или метод, е длъжен да се сдобие с т. нар. разрешение за терапевтична употреба (РТУ). Употребата на забранена субстанция или метод без такова разрешение, дори в случаите, в които наистина е извършена с терапевтична цел, би могла – в зависимост от обстоятелствата, да доведе до нарушение на антидопинговите правила.

Не забравяйте:

• лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции;

• спортистите носят отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от тях проба;

• наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в пробата на спортист съставлява нарушение на антидопинговите правила;

• притежаването на забранена субстанция или забранен метод от спортист по всяко време и на всяко място, освен ако за него има разрешение за терапевтична употреба, е нарушение на антидопинговите правила.

Какво представлява Списъкът на забранените субстанции и методи?

Списъкът на забранените субстанции и методи е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова нова версия влиза в сила от 1 януари на съответната календарна година. Нови субстанции и/или методи биват добавяни към списъка при условие, че изпълняват два от долуизброените три критерия:

• използването на субстанцията/метода самостоятелно или в комбинация с други субстанции/методи е в състояние да доведе до значително повишаване на спортните постижения;
• използването на субстанцията/метода води до реални или потенциални рискове за здравето;
• използването на субстанцията/метода е в разрез със спортния дух.

Структура на Списъка на забранените субстанции и методи

Списъкът на забранените субстанции и методи е разделен на три основни категории:

Постоянно забранени субстанции и методи (по време на и извън състезание)
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове

Във всяка от тези категории са включени различни субстанции („С”), които – в зависимост от тяхната химична структура и биологично въздействие, се делят на следните класове:

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни и модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
С6. Стимуланти
С7. Наркотици
С8. Канабиноиди
С9. Глюкокортикостероиди

Включените в списъка методи („М”) се делят на три основни класа:

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти („кръвен допинг”)
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Всички методи в списъка са забранени по всяко време (т.е. и по време на състезание, и извън състезание).

Алкохолът и бета-блокерите са забранени („З”) само в определени спортове.

Списъкът със забранените вещества можете да изтеглите от тук:

Списък със забранените вещества 2017

Списък на забранените вещества за 2019 година

Процедурите, правата и задълженията на спортистите при взимане на допинг-проби можете да видите тук:

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_27.html

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_28.html