Нормативни актове

Устав БФГ

Правилник за провеждане на състезания по гребане – ПРОЕКТ

Антидопингови правила БФГ

Наредба ДП Ергометър 19.05.2018

Наредба – средства 19.05.2018

Наредба ДСК 19.05.2018

Правилник Съдии

Правилник Треньорски съвет

Регламент за разпределяне на материалната част

Статут на спортистите БФГ

BRCRules